Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Φροντιστών σε Ασθενείς με Άνοια από τον Δήμο Περιστερίου

Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Φροντιστών σε Ασθενείς με Άνοια από τον Δήμο Περιστερίου

Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Φροντιστών σε Ασθενείς με Άνοια, πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας και τα Κέντρα Φιλίας (ΚΕΦΙ) του Δήμου Περιστερίου.

Η άνοια αποτελεί μια συγχρονη επιδημία στον ανεπτυγμένο κόσμο. Αν και ο αριθμός των ατόμων με άνοια αυξάνεται παγκοσμίως με ταχύτατους ρυθμούς, τόσο οι κοινωνίες όσο και οι οικογένειες δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι ασθενείς με άνοια φροντίζονται στο σπίτι από τα μέλη των οικογενειών τους. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα, η οικογένεια διατηρεί την ευθύνη της φροντίδας των ασθενών. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν υπάρχουν επαγγελματίες βοηθοί ή οι ασθενείς νοσηλεύονται σε ιδρύματα. Έτσι, η νόσος δεν πλήττει μόνο τον ασθενή αλλά όλη την οικογένεια που πάσχει μαζί του.

Το Φορτίο των Φροντιστών

Ο όρος Φορτίο των Φροντιστών έχει επικρατήσει διεθνώς για να περιγράψει την επιβάρυνση – σωματική, συναισθηματική ή οικονομική – των φροντιστών ατόμων που πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα που προκαλεί αναπηρία. Πρόκειται για ένα βαρύ και πολύπλευρο ψυχολογικό, πρακτικό και οικονομικό φορτίο, με την ψυχική επιβάρυνση σαφώς πιο σημαντική και εξατομικευμένη.

Οι αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας των ατόμων με άνοια:

  • επιδρούν στην υγεία των φροντιστών,
  • επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές & επαγγελματικές δραστηριότητες,
  • περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους,
  • κλονίζουν την κοινωνική τους θέση
  • απειλούν την οικονομική τους ασφάλεια.

Πρακτικά έχει διαπιστωθεί ότι οι φροντιστές ατόμων με άνοια

  • εμφανίζουν υψηλές βαθμολογίες σε κλίμακες άγχους-κατάθλιψης,
  • κάνουν αυξημένη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων,
  • διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να πάθουν κατάθλιψη,
  • εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα χρόνιων παθήσεων και εισαγωγής στο νοσοκομείο

Σε κοινωνικό επίπεδο οι επιπτώσεις αφορούν στη χαλάρωση σχέσεων και δεσμών, αφού περιορίζονται οι ευκαιρίες ψυχαγωγίας λόγω έλλειψης χρόνου.

Η οικονομική διάσταση του θέματος είναι πιο επιβαρυντική όταν δεν υπάρχουν επαρκείς εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες πρόνοιας και περίθαλψης.  Επιπρόσθετα στη χώρα μας,  οι φροντιστές υποχρεώνονται να συμμετέχουν στις δαπάνες για φαρμακευτική, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ατόμων με άνοια όλων των σταδίων.

Ανακούφιση του φορτίου των φορτιστών

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 άτομα με άνοια. Σε κάθε άτομο που νοσεί, αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο φροντιστες. Δύο  άνθρωποι δηλάδή που φροντίζουν σε τακτική βάση για την κάλυψη των αναγκών του, για την άνετη, ασφαλή και με αξιοπρέπεια διαβίωσή του. Συνήθως οι φροντιστές είναι μέλη της οικογένειας, στη συντριπτική πλειονότητα γυναίκες. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εντελώς απροετοίμαστοι για το δύσκολο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν.

Η αναγνώριση και ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της άνοιας.

Με έντονο το αίσθημα ευθύνης, o Αντιδήμαρχος Υγείας Γεώργιος Μπεκιάρης ενημέρώνει τους δημότες ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Φροντιστών σε Ασθενείς με Άνοια,  από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας και τα Κέντρα Φιλίας (ΚΕΦΙ) του Δήμου Περιστερίου. Η ομάδα θα έχει τις συναντήσεις στο χώρο του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (κτίριο ΚΥΒΕ, Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού) και οι συνεδρίες θα γίνονται κάθε Πέμπτη, ώρες 10:00 π.μ. – 11.30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τις 17 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2022.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105701568 (Κοινωνική Υπηρεσία), 2105783266 (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ), 2105740590 (3ο ΚΕΦΙ), 2105738554 (7ο ΚΕΦΙ), 2105777102  (8ο ΚΕΦΙ), 210-5767429  (9ο ΚΕΦΙ).

About kleopatra_tsoukala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *